Cofnij

Wayfinding – czym jest i dlaczego jest tak ważny?

Czy zdarzyło Ci się kiedyś zgubić w nowym miejscu, nie wiedząc, w którą stronę się udać? Wayfinding, czyli system nawigacji przestrzennej, to kluczowy element zapewniający skuteczną orientację w otaczającym nas środowisku. Dzięki odpowiedniemu oznakowaniu możemy szybko określić swoje położenie i bez trudu odnaleźć drogę do naszego celu.

Dlaczego wayfinding jest tak ważny?

Przede wszystkim ułatwia orientację, co jest kluczowe dla szybkiego zrozumienia otoczenia i zlokalizowania się w przestrzeni. Jasne i czytelne oznakowanie pozwala nam bez trudu poruszać się w nieznanych miejscach.

Dodatkowo, wayfinding zapewnia bezpieczeństwo. Poprawne oznakowanie informuje o wyjściach awaryjnych, niebezpiecznych obszarach lub obiektach. Dzięki temu możemy unikać potencjalnych niebezpieczeństw i czuć się bardziej komfortowo w przestrzeni publicznej.

Optymalizacja przemieszczania się to kolejny aspekt znaczenia wayfindingu. Efektywne oznakowanie może znacznie ułatwić przemieszczanie, szczególnie w miejscach o dużym natężeniu ruchu, jak lotniska, centra handlowe czy stacje kolejowe. Dzięki klarownym wskazówkom możemy szybciej dotrzeć do swojego celu, co z kolei przyczynia się do ogólnej wydajności i komfortu podróży.

Warto również podkreślić, że wayfinding może wywoływać ciekawość i radość eksploracji. Oznakowanie może być nie tylko funkcjonalne, ale także estetyczne i inspirujące. Przyjemne dla oka znaki mogą zachęcać do odkrywania nowych miejsc i przestrzeni oraz sprawiać, że podróż staje się przyjemniejsza i bardziej satysfakcjonująca.

Znaczenie wayfindingu objawia się nawet w codziennych miejscach, takich jak pokoje socjalne czy biurowe korytarze. W kuchni, oznaczenie szafek kuchennych z filiżankami czy koszami na odpadki pozwala na szybkie odnalezienie potrzebnych przedmiotów i utrzymuje porządek. Podobnie w biurach, oznakowanie drukarek czy szafek w szatniach zapewnia płynność codziennych czynności, przyczyniając się do efektywności pracy. Drobne detale wayfindingu mogą znacząco ułatwić życie, sprawiając, że codzienne czynności stają się bardziej wydajne i przyjemne.

kreatywny wayfinding

Jakie są cechy dobrego wayfindingu?

W procesie projektowania oznakowania istotne jest uwzględnienie zgodności pomiędzy charakterem przedsięwzięcia, tożsamością miejsca i przesłaniem, które chcemy przekazać. Układ graficzny znaków, ich kształt i kolorystyka powinny być starannie dobrane tak, aby w sposób bezpośredni odzwierciedlać istotę i wartości danej marki, instytucji czy przestrzeni. Ten związek między oznakowaniem a identyfikacją wizualną jest bardzo ważny dla skutecznej komunikacji z odbiorcami.

Kolejnym istotnym aspektem jest spójność i logiczność systemu oznakowania. Spójność zapewnia, że użytkownicy przestrzeni są w stanie łatwo odczytać i zrozumieć przekaz, niezależnie od miejsca czy kontekstu. W biurowym otoczeniu ważne jest, aby oznakowanie było spójne z identyfikacją marki. Natomiast w przestrzeniach publicznych, takich jak lotniska czy centra handlowe, wayfinding musi być łatwo rozpoznawalny i odróżnialny od innych znaków i reklam.

Prostota oznakowania również odgrywa kluczową rolę. Im prostsze oznaczenia, tym łatwiejsze będą do zrozumienia dla wszystkich użytkowników przestrzeni. Zbyt złożone lub przeładowane elementy mogą wprowadzić zamieszanie i sprawić, że przekaz stanie się niejasny. Dlatego ważne jest, aby oznakowanie było klarowne, przystępne i jednoznaczne, dzięki czemu wszyscy użytkownicy będą mogli skorzystać z niego w sposób efektywny.

Wreszcie, widoczność, czytelność i szybkość przekazu. Elementy oznakowania powinny być łatwo widoczne, zapewniając szybką i klarowną komunikację, niezależnie od formy oznakowania.


Dodatkowo, styl oznakowania może dodawać radości i koloru, podbijając przekaz. Zwykła tabliczka lub napis może stać się ciekawym i często rozśmieszającym przekazem. Takie oznakowanie jest bardzo interesujące i może być spójne z marką. Przykłady takiego oznakowania mogą obejmować humorystyczne znaki lub kolorowe, kreatywne tablice informacyjne, które nie tylko spełniają swoją funkcję, ale także dodają pozytywnej energii i charakteru przestrzeni.

Skuteczne oznakowanie wymaga uwzględnienia wszystkich wymienionych aspektów, tak aby w pełni służyło użytkownikom.

wayfinding poziomy

Rodzaje wayfindingu

W ramach wayfindingu istnieją dwa główne typy oznakowania: poziome i pionowe. Oznakowanie poziome obejmuje wszelkiego rodzaju pasy, strefy i sygnatury umieszczone na podłożu, takie jak kierunkowe strzałki, linie informacyjne czy oznaczenia miejsc parkingowych. Natomiast oznakowanie pionowe umieszcza się najczęściej na ścianach i słupach, aby było łatwo widoczne dla przechodniów. Może to być w postaci tablic informacyjnych, oznaczeń, numerów budynków, czy też kierunkowych znaków wskazujących drogę.

Oprócz tych podstawowych typów, istnieją także różne podtypy oznakowania, takie jak:

Oznakowanie zewnętrzne, stanowi kluczowy punkt referencyjny wayfindingu, mający na celu przyciągnięcie uwagi i umożliwienie szybkiej identyfikacji lokalizacji.

Oznakowanie strefowe, pomaga w precyzyjnej orientacji wewnątrz budynku. Wyraźne oznaczenie różnych stref, takich jak biura, sale konferencyjne czy punkty usługowe, ułatwia użytkownikom poruszanie się oraz odnajdywanie poszukiwanych miejsc.

Oznakowanie kierunkowe, które umożliwia jasne i zrozumiałe wskazówki dotyczące kierunku poruszania się.

Tablice informacyjne oraz mapy kierujące zawierające istotne informacje, które ułatwiają użytkownikom nawigację i zapewniają klarowność w lokalizacji.

Oznakowanie funkcyjne, odpowiednie piktogramy i podpisy do identyfikacji funkcji pomieszczeń. 

wayfinding pionowy

Wayfinding i oznakowanie mają jedno główne zadanie: sprawić, że poruszanie się w przestrzeni staje się łatwe i przejrzyste.
Kiedy typografia, piktogramy i kolory działają wspólnie, nie tylko pokazują nam, gdzie się udać, ale także nadają każdemu miejscu swoją wyjątkową tożsamość. Dzięki temu możemy łatwo zidentyfikować się z otoczeniem, co wpływa na nasz komfort i poczucie bezpieczeństwa.
Ogólnie rzecz biorąc, gdy wayfinding jest dobrze zaprojektowany, po prostu przyjemniej się poruszać. Możemy szybko znaleźć toaletę, trafić na spotkanie lub po prostu cieszyć się spacerem bez zbędnych trudności. To właśnie dlatego skuteczne projektowanie wayfindingu i oznakowania jest kluczowe dla funkcjonalności i estetyki przestrzeni.