Cofnij

Dotacje

dotMedia realizacje projekt

Realizacja Projektu współfinansowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Działania 1.2 „Internacjonalizacja MŚP” w ramach I Osi priorytetowej „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia” Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 –2020 pt.:

„Projekt ekspansji spółki Dotmedia na nowe rynki docelowe Niemiec oraz Wielkiej Brytanii”

Cele projektu i planowane efekty:

Głównym celem realizacji powyższego projektu internacjonalizacji Spółki jest znalezienie rynków docelowych, które przy zastosowaniu odpowiednich działań i budżecie, który pozwoli na ich realizacje, będą mogły okazać się w perspektywie najbliższych lat, kluczowymi rynkami eksportowymi Firmy. Oba założenia spełnione zostają w ramach działania POPW 1.2 „Internacjonalizacja MŚP”, co finalnie spowodowało zaangażowanie Spółki w projekt i zapoczątkowało szereg analiz i badań, które pozwoliły na wybór finalnych dwóch rynków docelowych internacjonalizacji, które są najbardziej perspektywiczne i adekwatne do oferowanych przez Spółkę produktów. Dotmedia zakłada nie tylko rentowność i opłacalność samego projektu internacjonalizacji na rynkach Niemiec i Wielkiej Brytanii, ale i w przyszłości dalszy efektywny rozwój działalności, dzięki prawidłowo zaplanowanym działaniom ekspansji.

0 PLN

Całkowita wartość projektu

0 PLN

Dofinansowanie w wysokości
nie większej niż

Targi ‎⁨Messe Düsseldorf⁩