You are invited to subscribe to our newsletter. When we send it, we do not abuse your trust and we do not bombard you with undeliverable content. We do our best and thank you for your subscription.
Please enter a valid name and surname.
Please enter a valid email address

Strefa Klienta

Kiedy pytacie mnie o Karty Charakterystyki naszych produktów, odpowiadam:
Proszę bardzo, oto one.


 

Przygotowanie plików do druku:

 • Do druku przyjmujemy tylko pliki produkcyjne pdf, .tif, .eps.
 • W plikach nie wolno stosować nadrukowań (overprint’ów).
 • Grafikę wektorową należy zapisywać w formacie EPS lub PDF. ̨
 • W plikach wektorowych czcionki muszą zostać zamienione na krzywe.
 • Do plików wektorowych należy dołączyć podgląd (screenshot) w formacie JPG.
 • Grafiki rastrowe prosimy zapisywać́ w formacie TIF z kompresją LZW, plik spłaszczony bez warstw.
 • Pliki prosimy przygotowywać w skali 1:1 lub 1:10, w odpowiedniej rozdzielczości
 • uzależnionej od wielkości pracy: 300 ppi dla prac < 1m2 w skali 1:1 150 ppi dla prac > 1m2 w skali 1:1 300 ppi dla prac > 15m2 w skali 1:10
 • Na obszarze do druku nie należy zaznaczać oczek, opisów, wymiarów, znaczników cięcia, skali kolorystycznej (densytometrycznej), itp.
 • Pliki należy przygotowywać w przestrzeni kolorystycznej CMYK.
 • Jeżeli konieczne jest dokładne odwzorowanie kolorów, wymagamy dostarczenia PROOF’a.
 • Dla uzyskania odpowiedniej głębi koloru czarnego należy nadać mu wartości: C:40 M:40, Y:40 K:100.
 • Biały poddruk pod częścią grafiki powinien być przygotowany w pliku wektorowym. Kształt poddruku musi mieć nadany kolor M:100%. Należy umieścić go na osobnej warstwie. W przypadku pliku rastrowego, kształt białego poddruku musi być maską alfa.
 • Pliki przygotowane do wycinania po obrysie powinny zawierać spad 3 mm i być przygotowane w pliku wektorowym. Linia cięcia przygotowana jako obrys musi mieć nadany kolor M:100%. Należy umieścić ją na osobnej warstwie. W przypadku pliku rastrowego, linię cięcia także należy zapisać w pliku wektorowym
 • DODATKOWE WYMOGI DLA PLIKÓW RASTROWYCH DO DRUKU NA FOLI METALIZOWANEJ:
 • Plik produkcyjny TIF na warstwach (nie spłaszczony) + kanał (maska) alfa (jeśli ma być biały poddruk).
 • Ustawienia formatu TIF: kompresja obrazu: LZW; kolejność pikseli: z przeplotem; kolejność bajtów: IBM PC, kompresja warstwy: RLE.
 • Elementy grafiki które mają być metaliczne umieszczamy na osobnych warstwach.
 • Tekst powinien być przekonwertowany na kształt.