Projekt Internacjonalizacji

ENJOY your work!

They say we are well-organized large-format print shop. Why? Since our customers appreciate our keeping of deadlines, involvement and support we provide when implementing our projects together. We advise on engineering aspects, we present interesting solutions and focus on precise planning of our portfolio.

In return we gain trust and long-term collaboration.
We follow our values, both in our private and professional lives. Joy is the most important thing. We believe that pleasant atmosphere and positive relationships based on honest communication are the basis for satisfactory results in business.

Enjoy your work!

dotMedia team

dotMedia in numbers

years of experience

a team of enthusiasts

assembly teams

poured outlets

What else do we also find important?

Environmental protection.

All environmental protection standards are kept, with a large margin. State of the art technology and certified, environmentally-friendly materials help us pursue our philosophy without which we cannot imagine functioning.

our values

Radość

JOY

the smiling faces of our customers make us really like our job

Rozwój

DEVELOPMENT

we invest in the personal development of our team, thus improving every single area of our operations

Pasja

PASSION

our passion makes us fully invested in our pursuit of catering to the needs of our business partners and winning their satisfaction.

Bezpieczeństwo

SAFETY

we ensure adequate working conditions to our employees and subcontractors, we ensure an atmosphere encouraging collaboration

Zdrowie

HEALTH

we care about our health, and the health of our customers, and we ensure pleasant and matter-of-fact collaboration based on long-term relationships

Wiarygodność

CREDIBILITY

we keep deadlines and fulfill our obligations, and we base our business on honesty

dotMedia mission

Produce ads supporting your sales. Create products supporting your business.Print materials that beautify your interior.
We will achieve our goal thanks to passion and development.

Dotmadia

 dotMedia realizuje projekt internacjonalizacji

Realizacja Projektu współfinansowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Działania 1.2 „Internacjonalizacja MŚP” w ramach I Osi priorytetowej „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia” Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 –2020 pt.:

„Projekt ekspansji spółki Dotmedia na nowe rynki docelowe Niemiec oraz Wielkiej Brytanii”

cele projektu i planowane efekty:

Głównym celem realizacji powyższego projektu internacjonalizacji Spółki jest znalezienie rynków docelowych, które przy zastosowaniu odpowiednich działań i budżecie, który pozwoli na ich realizacje, będą mogły okazać się w perspektywie najbliższych lat, kluczowymi rynkami eksportowymi Firmy. Oba założenia spełnione zostają w ramach działania POPW 1.2 „Internacjonalizacja MŚP”, co finalnie spowodowało zaangażowanie Spółki w projekt i zapoczątkowało szereg analiz i badań, które pozwoliły na wybór finalnych dwóch rynków docelowych internacjonalizacji, które są najbardziej perspektywiczne i adekwatne do oferowanych przez Spółkę produktów. Dotmedia zakłada nie tylko rentowność i opłacalność samego projektu internacjonalizacji na rynkach Niemiec i Wielkiej Brytanii, ale i w przyszłości dalszy efektywny rozwój działalności, dzięki prawidłowo zaplanowanym działaniom ekspansji.

Całkowita wartość Projektu wynosi 763 549,56 zł

Dofinansowanie w wysokości nie większej niż 525 106,20 zł