polityka jakości

Działalność dotMedia Sp.j. z siedzibą przy ul. Przemysłowej w Kraśniku dotycząca produkcji materiałów reklamowych zorientowana jest na:

 • stałe podnoszenie jakości usług w celu spełnienia oczekiwań Klienta
 • zmniejszenie ujemnego oddziaływania na środowisko
 • zagwarantowanie bezpieczeństwa we wszystkich działaniach
 • zapewnienie zasobów i środków do realizacji przyjętej Polityki

 

Środkami do realizacji powyższych celów są:

 • ciągłe doskonalenie systemu jakości zgodnego z normą ISO 9001
 • kompetentni pracownicy, ciągle podnoszący swoje kwalifikacje i zorientowani na Klientów
 • stosowane i stale doskonalone metody pracy w oparciu o nowe rozwiązania organizacyjne
 • przestrzeganie obowiązujących norm i przepisów prawnych w zakresie jakości usług
 • ciągłe monitorowanie procesów zidentyfikowanych w Spółce oraz ich doskonalenie
 • współdziałanie z Dostawcami i Klientami na rzecz stałego zapewnienia jakości świadczonych usług
 • zapewnienie zasobów i środków niezbędnych do wdrożenia i realizacji niniejszej Polityki Jakości

 

Właściciele dotMedia Sp.j. zapewniają, że Polityka Jakości została zakomunikowana w Spółce i jest powszechnie dostępna dla pracowników i zainteresowanych stron oraz jest przeglądana pod kątem ciągłej przydatności.

Zatwierdzono przez właścicieli firmy dotMedia.